Tag archives: babilonia

Babilonia dan Babilonia dalam Tahanan

Babilonia dan Babilonia dalam Tahanan

Oleh: Sumar Songkosastrowardoyo* Terdapat banyak istilah yang dipergunakan untuk menunjuk secara harafiah pada Imperium Babilonia yang bersejarah dan menunjuk secara metafora (kiasan)  pada serangkaian bermacam-macam peristiwa-peristiwa dan konsep-konsep yang berhubungan dengan sejarah. Kota Babilonia secara tradisional ialah tempat menara Babil, dan nama negeri biasanya dipakai untuk menunjuk pada kota maupun negeri (Imperium Khaldea) yang adalah ...

Continue reading